Det farligaste gift som finns i naturen, och som kan uppstå i rökt eller gravad fisk, är botolinumtoxin. tolv kilo av giftet skulle räcka för att förgifta hela jordens befolkning, som numera uppgår till sju miljarder.

Men som så många andra giftiga ämnen kan botolinumtoxin användas till många praktiska saker inom medicinen. En form av utspädd botolinumtoxin, botox, används numera inom sjukvården för att behandla många olika besvär. Det kan även användas för olika typer av estetiska behandlingar, och det går att boka in botoxbehandlingar i Göteborg, Malmö, Uppsala och många andra svenska städer. Man behöver inte längre åka till Paris för en behandling.

De flesta känner till att botox kan användas för att släta ut rynkor, men det är få som vet varför det fungerar på detta sätt. En muskel kan försvagas i upp till fyra månader genom en injektion av botolinumtoxin. Detta gör att ämnet kan användas för att lindra många olika tillstånd, bl.a. följande:

  • Skelning
  • Muskelspasmer i ögat och/eller vaginan (blefarospasm respektive vaginism/slidkramp)
  • Migrän
  • Akalasi (kramp i musklerna i matstrupen)
  • Rörelsesvårigheter till följd av MS, CP-skada eller Parkinsons sjukdom.

I alla dessa fall, och i anti-rynkbehandlingen, är det ämnets försvagande funktion på musklerna som kommer till användning.