Guldpriset har den senaste tiden nått nya rekordnivåer, vilket är både bra och dåligt. Det är bra för den som behöver pengar, och som har guldföremål hemma. Det är nämligen lättare än någonsin att sälja sitt guld, exempelvis genom att Smsa guld.

Guldpriset har historiskt sett gått upp och ned, och många har idag guld hemma som deras föräldrar köpte när guldpriset var lågt. I ekonomiskt skakiga tider är det dock många som väljer att placera pengar i guld, och denna ökande efterfrågan gör att priset på den ädla metallen går upp. Behöver man pengar snabbt är det lätt att utnyttja denna efterfrågan.

Fler rån mot guldsmeder

Men efterfrågan gynnar även kriminella. Det blir allt vanligare med rån mot guldsmedsbutiker. Säkerhetschefen Niklas Tengberg säger så här till Norrköpings Tidningar:

Rånarnas tillvägagångssätt är ungefär detsamma. Flera maskerade gärningsmän stormar in i butiken beväpnade med hammare eller yxor som de krossar glasmontrarna med. Smyckena rafsas ihop och sedan flyr rånarna.

För att komma till rätta med detta har man diskuterat flera olika typer av säkerhetsåtgärder. En av dessa är att minska antalet äkta guldföremål som förvaras åtkomligt, och istället visa kopior. Det riktiga guldet kan förvaras bakom tidlås, som bar kan öppnas vid vissa tillfällen. Säkerhetsåtgärderna är dock en balansgång för butikerna, eftersom för rigorösa spärrar, exempelvis slussar där kunderna måste ringa på för att bli insläppta, riskerar att leda till färre kunder och lägre intäkter. Att bygga montrarna i okrossbart glas är också en tveksam metod, eftersom det kan leda till att rånarna istället hotar de som arbetar i butiken.